Tiszakécskei szennyvízcsatorna építés

2011 májusában tudta meg Tiszakécske Önkormányzata, hogy a "Tiszakécske szennyvízcsatornázás II. ütem" elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0065 azonosító számú pályázat támogatást nyert, azaz a város nettó 1.478.812.745,- forint támogatásban részesült a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozásában. Azóta a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek, sőt az előzetes tervek szerint, a munkálatok egy része 2011-ben elkészült. (Értendő ez a gerinc és bekötő vezetékek lefektetésére.) A teljes kivitelezésnek – beleértve az útburkolatok helyreállítását is - a várható befejezési ideje 2012. július 6., melynek következtében Tiszakécske lakossága egy újabb, komfortosabb, környezetkímélő életmódban részesülhet. Tiszakécskén még az 1980-as években épült meg a szennyvíztisztító telep, az ipari üzemek, a társasházak, tanácsi intézmények, melyek a nyomott rendszerben kiépülő szennyvízhálózatra rákötésre kerültek. A szennyvízcsatorna építés I. ütem beruházást 2003. és 2005. között valósította meg Tiszakécske Város Önkormányzata, melynek keretében 1034 ingatlant kötöttek rá a szennyvízcsatorna hálózatra, az érintett lakosság megelégedésére. A város vezetésének célja az volt, hogy Tiszakécske belterületi lakóterületein a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettségének mértéke 100 százalékos legyen. Ennek érdekében született meg a pályázat, amely az újabb csatornázási munkálatokat elősegítette.